Regulamin - Biegi Dzieci

Dodano: 04.02.2018

Cele imprezy:

 • Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych dla dzieci na terenie Gminy Nowosolna.

 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dzieci.

 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci na terenie Gminy Nowosolna.

Organizator:

 • Stowarzyszenie Bądź Aktywny

 • Centrum Sportowo – Rekreacyjne Zbyszko

Kategorie:

 1. Biegi rozegrane zostaną na dystansach:

 • ~ 200 m – bieg dziecięcy roczniki 2018 – 2013

 • ~ 400 m – bieg dziecięcy roczniki 2012 – 2010

 • ~ 600 m – bieg dziecięcy roczniki 2009 – 2007

 • ~ 800 m – bieg dziecięcy roczniki 2006 – 2004

Zasady uczestnictwa:

 1. W biegach dziecięcych pobierana będzie opłata startowa w wysokości 10,00 zł w przypadku zgłoszenia i dokonania opłaty przez stronę internetową. W dniu zawodów opłata startowa wynosi 20,00 zł (tylko w przypadku wolnych miejsc).

 1. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.

 2. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

 3. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

 4. Za dziecko zgłoszone uważa się dziecko, za które rodzic/opiekun prawny wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej .

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

 6. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

 1. Zgłoszenia do biegu dla dzieci odbywać się będą poprzez stronę www.zapisy.inessport.pl do wyczerpania limitu 150 zawodników.

 1. Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.

 2. Zgłoszenia do biegu dziecięcego zostaną uruchomione w dniu 2 kwietnia 2019 roku o godzinie 20:00 i będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.zapisy.inessport.pl

 3. Termin zgłoszeń internetowych upływa w dniu 27 kwietnia 2019 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

 1. W przypadku wolnych miejsc, zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą w dniu zawodów w godzinach 9:00 – 11:15. Opłata startowa wynosić będzie 20,00 zł.

 2. Odbiór numerów startowych dla dzieci, które zostały zgłoszone do zawodów poprzez stronę internetową będzie możliwy w godzinach 9:00 – 13:00

 3. Dzieci na mecie otrzymają pamiątkowe medale.

 4. Dzieci, które zajmą miejsca 1 – 3 w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.

 5. Biegi dziecięce rozpoczną się o godzinie 13:40. Start i meta wyznaczone zostaną na terenie Centrum Sportu i Rekreacji Zbyszko.

 6. Każde z dzieci otrzyma słodki upominek.

 7. W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.

 8. W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka (dowód, legitymację szkolną lub książeczkę zdrowia dziecka).

 9. Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.

 10. Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w 9. Biegu i Marszu Konstytucji 3 Maja.

Telefon

+48 570 783 336

E-mail

kontakt@inessport.pl

Mapa dojazdu